OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV   
(potrebné upraviť a doplniť podľa aktuálnych a reálnych podmienok)

 

  1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť ……………….., sídlom ………………………………………………. ………………………………………………., IČO: …………………., Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu ………………………….., Vložka číslo …………………. Kontaktné údaje predávajúceho: email: …………………………., tel.č.:……………………………..

 

  1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou ……………………………………. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti …………………………………………………

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

  1. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail ……………….@………………

 

  1. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

– kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ

– spoločnosť …………………………………, sídlom ………………………………………………………………………………, IČO: 98765432, ako sprostredkovateľ pre vedenie účtovníctva

 

  1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

– na prístup k osobným údajom

– na opravu osobných údajov

– na obmedzenie spracovania osobných údajov

– na výmaz osobných údajov

– na prenositeľnosť osobných údajov

– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

 

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

 

  1. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

 

 

Dátum poslednej aktualizácie ……………………………….

 

 

Chcete novú stránku alebo obchod a máte menší rozpočet ? Ponúkam cenovo dostupné web stránky pre každého zákazníka , ceny sú fakt zaujímavé. Samozrejme stránka bude mať nový dizajn aktuálny bude plne responsívna a hlavne si hu budete môcť sami upravovať podľa seba , je to redakčný systém. 

Ako naša spolupráca bude fungovať ?

-v prvom rade mi napíšte správu email

– popíšte poriadne o čo máte záujem aká je vaša predstava či chcete web alebo /eshop

-po tom dohodneme si spoločne cenu

-spravím stránku ,ak nemáte webhosting a doménu samozrejme ja všetko zabezpečím len ma treba vopred kontaktovať. Od všetkého dostanete potom plné prístupy heslá atď.

Po ukončení webu a odovzdaní pošlem manuál video ak sa čo ovláda , a ak budete chcieť vieme sa dohodnúť aj na SEO optimalizácii aby ste dokázali osloviť tú správnu cieľovú skupinu ľudí, ktorí Vám dajú peniaze,

alebo Google reklame platenej . To nechám už na vašom rozhodnutí.

Tak nečakajte a pošlite mi správu odpovedám do pár minút a dohodneme sa k vašej spokojnosti .

Kontakt: webraptor@yahoo.com  

Alebo tu cez formulár bazošu.

Tak teším san a spoluprácu !